אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי הנו תהליך של הערכה מקצועית אשר נערכת כאשר עולה צורך להעמיק את ההבנה אודות היכולות והתפקוד של המאובחן, ולצורך גיבוש המלצות אשר תתאמנה לצרכיו כפי שעולים מהאבחון.

בעבודתי אני מאבחנת מתבגרים, ילדים ופעוטות, ועורכת שימוש בכלים פורמליים בהתאם לסוג האבחון.

סוגי האבחון שאני מציעה:

אבחון פסיכולוגי- זהו אבחון הבודק יכולות קוגניטיביות, תפקודי קשב והתפקוד הרגשי. אבחון זה מתאים לילדים בגילאים שונים ונערך עקב סוגים שונים של קשיים (בתחום הלימודי, חברתי, רגשי). במקרה של חשד לקיומן של הפרעות למידה (לקויות למידה) וצורך לשקול התאמות בדרכי היבחנות, ניתן להרחיב את האבחון ולערוך אבחון פסיכו-דידקטי אשר כולל בדיקה של תחומי השפה בעברית ובאנגלית, וכן של תחום המתמטיקה.

אבחון בשלות ואבחון הדלגה- אלו הם שני סוגים של אבחון פסיכולוגי הנערכים בילדי גן. אבחון בשלות נערך במקרה של התלבטות אודות הצורך של ילד גן חובה ללמוד במשך שנה נוספת בגן חובה. אבחון הדלגה נערך במקרה של ילד בשנתון טרום חובה, יליד תחילת השנתון, אשר עולה צורך לבחון את התאמתו לעלות ישירות לכתה א'.

הערכה פסיכולוגית התפתחותית- סוג נוסף של אבחון פסיכולוגי המתמקד בילדים צעירים (ילדי גן ופעוטות) ונערך לצורך הערכת היכולות והתפקוד, במצבים בהם עולה חשד לקושי.